Švietimo paslaugų srities dokumentai

Įstaigos darbą reglamentuojantys dokumentai (vidinės taisyklės, tvarkos):

Šėtos socialinio ir ugdymo centro ikimokyklinio ugdymo programa
Šėtos socialinio ir ugdymo centro apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas
Šėtos socialinio ir ugdymo centro darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos (sistemos) aprašas nuo 2023-01-01
Sistemos priedai nuo 2023-01-01
Atlyginimo dydžio už vaikų išlaikymą Šėtos socialiniame ir ugdymo centre tvarkos aprašas

Planavimo dokumentai
Šėtos socialinio ir ugdymo centro ugdymo padalinio 2021 m. veiklos planas
Šėtos socialinio ir ugdymo centro 2021-2025 metų strateginis planas

Nuostatai

Šėtos socialinio ir ugdymo centro nuostatai

Valdymo schema

Šėtos socialinio ir ugdymo centro valdymo organizacinė struktūra

Darbo tvarkos taisyklės

Šėtos socialinio ir ugdymo centro darbo tvarkos taisyklės

Ataskaitos 2021-2022 m.

Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita 2021 metai
Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita 2021-2022m.

 

Archyvas 2013-2019 m.