Švietimo paslaugų srities dokumentai

Įstaigos darbą reglamentuojantys dokumentai (vidinės taisyklės, tvarkos):

Šėtos socialinio ir ugdymo centro apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas
Šėtos socialinio ir ugdymo centro darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos (sistemos) aprašas 2021-09-01
Sistemos priedai 2021-09-01

Planavimo dokumentai
Šėtos socialinio ir ugdymo centro ugdymo padalinio 2021 m. veiklos planas

Nuostatai

Šėtos socialinio ir ugdymo centro nuostatai

Valdymo schema

Šėtos socialinio ir ugdymo centro valdymo organizacinė struktūra

Darbo tvarkos taisyklės

Šėtos socialinio ir ugdymo centro darbo tvarkos taisyklės

Ataskaitos 2020-2021 m.

Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita 2019-2020 m.
Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita 2020-2021m.

 

Archyvas 2013-2019 m.