Švietimo paslaugos

Šėtos socialiniame ir ugdymo centre teikiamos švietimo paslaugos: ikimokyklinis ugdymas  (kodas 85.10.10), priešmokyklinis ugdymas (kodas 85.10.20).

Centro darželis dirba nuo 7.30 val. iki 17.30 val. Įstaigoje veikia 2 grupės: „Skruzdėliukų“ ikimokyklinio ugdymo (3–5 m.) ir „Pelėdžiukų“ mišri priešmokyklinio ugdymo (5–6 m.) . Abiejų grupių veiklos trukmė 10 val.

Į darželį priimami vaikai tėvų (globėjų) prašymu, pasirašius sutartį, kurioje apibrėžiamos vaikų tėvų (globėjų) bei darželio darbuotojų teisės ir pareigos. Vaikų priėmimo tvarką reglamentuoja steigėjo patvirtintos taisyklės. Grupės komplektuojamos iš skirtingo amžiaus vaikų.

Vaikui pradedant lankyti darželį reikalingi šie dokumentai:

 • Tėvų (globėjų) prašymas priimti vaiką į darželį;
 • Vaiko gimimo liudijimo kopija;
 • Sveikatos pažyma (forma 027-1/a);
 • Sutartis, sutikimas/nesutikimas dėl vaiko atvaizdo viešinimo, prašymas dėl maitinimo varianto ir kt. (pasirašoma darželyje pirmą vaiko lankymo dieną).
 • Tėvai (globėjai) moka iki 3,20 Eur/d. 3 kartų per dieną maitinimą.
 • Tėvai (globėjai) pasirenka savo vaikų maitinimo vieną variantą visam mėnesiui: maitinimas 1, 2 ar 3 kartus per dieną;
 • Tėvai (globėjai), moka 5,00 Eur fiksuotą mėnesinį atlyginimą, nepriklausomai nuo to, kiek dienų vaikai lankė, išskyrus: birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesius, jei vaikas nelanko Ugdymo įstaigos.

 

Vaikai ugdomi pagal SSUC ikimokyklinio ugdymo programą (2017) ir Priešmokyklinio  ugdymo bendrąją (SMM 2014 )  ugdymo programą.

 • “Skruzdėliukų” grupėje dirba:
  Gražina Dranseikienė –  ikimokyklinio ugdymo mokytoja
  grazina.dranseikiene@kedainiai.lt, mob. tel. (8 645) 74508
  Aldona Loginauskienė  ikimokyklinio ugdymo mokytoja
  ssuc.darzelis@gmail.com, tel. (8 347) 35316
 • „Pelėdžiukų“ grupėje dirba:
  Jolanta Šapranauskienė –  priešmokyklinio ugdymo mokytoja
  jolanta.sapranauskiene@kedainiai.lt, mob. tel. (8 699) 13752
 • Aldona Loginauskienė  ikimokyklinio ugdymo mokytoja
  ssuc.darzelis@gmail.com,  tel. (8 347) 35316
 • Kartą per savaitę vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, teikiamos nemokamos logopedo paslaugos.:
  Romualda Klimavičienė – logopedė metodininkė
 • Kelis kartus per savaitę vyksta muzikiniai ir šokių užsiėmimai:
  Daiva Makutienė – meninio ugdymo mokytoja;
 • Rasa Pakienienė – meninio ugdymo mokytoja;
 • Ijola Petrauskienė  direktoriaus pavaduotoja ugdymui
  ssuc.darzelis@gmail.com,  tel. (8 347) 35316

Yra galimybė lankyti:

 • Kėdainių dailės mokyklos Ankstyvojo dailės ugdymo programą (užsiėmimai vyktų kartą savaitėje darželio patalpoje. Mokęstis – 8 eur per mėnesį).
 • Kėdainių kalbos mokyklos Ankstyvojo anglų kalbos ugdymo programą (5-6 m.). (užsiėmimai vyktų du kartus per savaitę darželio patalpoje. Mokestis – 10 eur per mėnesį).
 • Priešmokyklinio ugdymo mokytoja kartu su ugdytiniais dalyvauja tarptautinėje programoje „Zipio draugai“.

Laisvos darbo vietos:

Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra.

Darželyje vaikučiui prireiks:

 • Patogių šlepečių (nekrentančių nuo kojytės);
 • Šukų;
 • Dantų šepetėlio;
 • Atsarginių rūbelių (apatinių ir viršutinių);
 • Botų, aprangos nuo lietaus;
 • Sportinės aprangos;
 • Nosinaičių ir kt.