Socialinių paslaugų srities dokumentai

Įstaigos darbą reglamentuojantys dokumentai (vidinės taisyklės, tvarkos):

Šėtos socialinio ir ugdymo centro apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas
Šėtos socialinio ir ugdymo centro darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos (sistemos) aprašas
Sistemos priedai 2021 
Darbuotojų ir paslaugų gavėjų sveikatos ir saugos užtikrinimo planas
Etikos ir gerovės užtikrinimo politikos aprašas
Konfidencialumo, lankytojų privatumo, duomenų tikslumo ir neliečiamybės užtikrinimo tvarkos aprašas
Paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės koncepcija
Paslaugų gavėjų įgalinimo koncepcija
ŠSUC darbuotojų etikos kodeksas
ŠSUC darbuotojų samdymo ir išsaugojimo tvarka
ŠSUC fizinio ir psichologinio smurto prieš paslaugų gavėjus bei finansinio piktnaudžiavimo jų atžvilgiu prevencijos procedūros aprašas
ŠSUC kokybės politikos aprašas
ŠSUC nuolatinio tobulinimosi ir mokymosi sistema
ŠSUC paslaugų gavėjų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą procedūros ir politikos aprašas
ŠSUC paslaugų gavėjų skundų, prašymų, pasiūlymų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka
ŠSUC paslaugų gavėjų Teisių chartija ŠSUC teikiamų paslaugų sąrašas 2020 m.

Planavimo dokumentai

Šėtos socialinio ir ugdymo centro ugdymo padalinio 2021 m. veiklos planas

Projektai

Vykdomas projektas Socialinių paslaugų kokybės gerinimas taikant EQUASS kokybės sistemą

Nuostatai

Šėtos socialinio ir ugdymo centro nuostatai

Valdymo schema

Šėtos socialinio ir ugdymo centro valdymo organizacinė struktūra

Darbo tvarkos taisyklės

Šėtos socialinio ir ugdymo centro darbo tvarkos taisyklės

Ataskaitos 2020 m.

Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita 2019-2020 m.
Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita 2020-2021m.

Archyvas 2013-2019 m.