Socialinės paslaugos

INFORMACIJA LANKYTOJAMS

 

DĖMESIO!
Nuo 2021 balandžio 22 dienos įsigalioja pakeistos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nuostatos dėl socialinės globos įstaigų gyventojų lankymo.
Vadovaujantis pakeitimais, Šėtos socialiniame ir ugdymo centre leidžiamas gyventojų lankymas:
asmenims, persirgusiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir nuo susirgimo pradžios praėjo ne daugiau kaip 180 dienų.
asmenims, paskiepytiems nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ir nuo vakcinacijos yra praėję ne mažiau nei 14 ir ne daugiau nei 180 dienų.
Pasiskiepiję lankytojai privalo turėti:
skiepijimą COVID-19 vakcina atlikusios įstaigos išduoto  lapelio kopija;
šeimos gydytojo išduota pažyma;
išrašo iš e-sveikatos kopija
Persirgę COVID 19 lankytojai privalo turėti:
šeimos gydytojo išduota pažyma;
išrašo iš e-sveikatos kopija (papildomos patvirtinimo žymos nereikalaujama) apie teigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo) rezultatus.
Lankymui būtina registracija
(tel. 865506150, I-IV 8.00-16.45 val., V 8.00-15.30 val.)
Lankymas gali trukti 15 min.
Lankyti vienu metu gali tik vienas žmogus.
Būtina naudoti apsaugines veido priemones.
Siuntiniai („lauknešėliai“) gyventojams iš jų artimųjų priimami kasdien nuo 8.00 iki 19.00 val.

Visą parą budinčio darbuotojo telefonas: 8 655 05986

Apie artimųjų sveikatos būklę galima teirautis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.  šiais telefonais: SOCIALINĖ DARBUOTOJA  8 655 06150; SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJOS  8 655 05986; SLAUGYTOJA 8 347 20820.

Šėtos socialinis ir ugdymo centras yra Kėdainių rajono savivaldybės įstaiga, į kurią gyventi asmenis nukreipia Kėdainių rajono savivaldybės asmenų apgyvendinimo socialinės globos įstaigose komisija, vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymu ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyta tvarka.

Šėtos socialinio ir ugdymo centro gyventojams teikiamos bazinės paslaugos:

Būsto paslaugos:

 • minimalus bendras gyvenamas plotas kiekvienam gyventojui pagal Lietuvos higienos normą HN 125:2011 „Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“;
 • kiekvienam gyventojui miegamuosiuose kambariuose yra pagrindiniai baldai: lova, spintelė, kėdė, o spinta ir stalas – keliems asmenims;
 • gyventojas savo kambaryje gali turėti savo asmeninių baldų ar kitų daiktų;
 • viename kambaryje gyvena ne daugiau 4 gyventojų.

Maitinimo paslaugos:

 • maitinimas organizuojamas 4 kartus per dieną;
 • pagal poreikį ir esant medikų rekomendacijoms organizuojama dietinė mityba.

Buitinės ir asmens higienos paslaugos:

 • organizuojamas gyventojų drabužių bei patalynės skalbimas, drabužių taisymas;
 • sudaromos sąlygos rūpintis asmens higiena, išsimaudyti ne rečiau kaip kartą per 7 dienas;
 • negalintys savimi pasirūpinti gyventojai kiekvieną dieną apiprausiami;
 • įstaigos darbuotojai tvarko gyvenamąsias patalpas;
 • įstaiga suteikia įrangą, kompensacinę ir pagalbinę techniką, reikalingą gyventojams su negalia;
 • įstaigoje sudaromos sąlygos naudotis knygų bibliotekėle, televizoriumi poilsio zonoje, laikraščiais, žurnalais, esant poreikiui – internetu.

Socialinio darbo, bendravimo ir konsultavimo paslaugos:

 • socialinis darbuotojas ir jo padėjėjai teikia socialinio darbo, bendravimo ir konsultavimo, laisvalaikio, užimtumo paslaugas;
 • organizuojamas socialinis darbas pagal individualius socialinės globos planus;
 • padedame tvarkyti asmeninius reikalus už įstaigos ribų, ginamos gyventojų teisės ir teisėti interesai;
 • teikiamos socialinės slaugos paslaugos, organizuojamos medikų konsultacijos bei kitos sveikatos priežiūros paslaugos, esant būtinybei gyventojai hospitalizuojami;
 • organizuojama sveikatos priežiūros paslauga, naudojantis sveikatos priežiūros įstaigų, įvairių specialistų, gydytojų paslaugomis;

Laisvos darbo vietos:

Bendrosios praktikos slaugytojas arba dietistas, pilnas etatas.
Reikalavimai: medicininis išsilavinimas, bendrosios praktikos slaugytojo arba dietisto kvalifikacija (turimas spaudas).
Dėl papildomos informacijos kreiptis tel. 8-614-64604 arba el. p. setos.soc-centras@kedainiai.lt