Socialinės paslaugos

INFORMACIJA LANKYTOJAMS

Lankymo sąlygos:

 • Lankytojai, pageidaujantys aplankyti paslaugų gavėją, vizito datą ir laiką privalo suderinti su ŠSUC socialiniu darbuotoju (tel. 865506150, darbo laikas I-IV 8,00-16.45, V 8,00-15,30) ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki atvykimo.
 • Vizito metu lankytojai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę (rekomenduojama respiratorių), dezinfekuoti rankas.

Dėkojame už Jūsų supratingumą. Būkime sveiki.

 

Šėtos socialinis ir ugdymo centras yra Kėdainių rajono savivaldybės įstaiga, į kurią gyventi asmenis nukreipia Kėdainių rajono savivaldybės asmenų apgyvendinimo socialinės globos įstaigose komisija, vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymu ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyta tvarka.

Šėtos socialinio ir ugdymo centro gyventojams teikiamos bazinės paslaugos:

Būsto paslaugos:

 • minimalus bendras gyvenamas plotas kiekvienam gyventojui pagal Lietuvos higienos normą HN 125:2011 „Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“;
 • kiekvienam gyventojui miegamuosiuose kambariuose yra pagrindiniai baldai: lova, spintelė, kėdė, o spinta ir stalas – keliems asmenims;
 • gyventojas savo kambaryje gali turėti savo asmeninių baldų ar kitų daiktų;
 • viename kambaryje gyvena ne daugiau 4 gyventojų.

Maitinimo paslaugos:

 • maitinimas organizuojamas 4 kartus per dieną;
 • pagal poreikį ir esant medikų rekomendacijoms organizuojama dietinė mityba.

Buitinės ir asmens higienos paslaugos:

 • organizuojamas gyventojų drabužių bei patalynės skalbimas, drabužių taisymas;
 • sudaromos sąlygos rūpintis asmens higiena, išsimaudyti ne rečiau kaip kartą per 7 dienas;
 • negalintys savimi pasirūpinti gyventojai kiekvieną dieną apiprausiami;
 • įstaigos darbuotojai tvarko gyvenamąsias patalpas;
 • įstaiga suteikia įrangą, kompensacinę ir pagalbinę techniką, reikalingą gyventojams su negalia;
 • įstaigoje sudaromos sąlygos naudotis knygų bibliotekėle, televizoriumi poilsio zonoje, laikraščiais, žurnalais, esant poreikiui – internetu.

Socialinio darbo, bendravimo ir konsultavimo paslaugos:

 • socialinis darbuotojas ir jo padėjėjai teikia socialinio darbo, bendravimo ir konsultavimo, laisvalaikio, užimtumo paslaugas;
 • organizuojamas socialinis darbas pagal individualius socialinės globos planus;
 • padedame tvarkyti asmeninius reikalus už įstaigos ribų, ginamos gyventojų teisės ir teisėti interesai;
 • teikiamos socialinės slaugos paslaugos, organizuojamos medikų konsultacijos bei kitos sveikatos priežiūros paslaugos, esant būtinybei gyventojai hospitalizuojami;
 • organizuojama sveikatos priežiūros paslauga, naudojantis sveikatos priežiūros įstaigų, įvairių specialistų, gydytojų paslaugomis;

Slaugos – bendrosios praktikos slaugos paslaugos:

Šėtos socialinio ir ugdymo centre teikiamos bendrosios asmens sveikatos priežiūros – psichiatrijos, slaugos (bendrosios praktikos slaugos, psichikos sveikatos slaugos), masažo ir kineziterapijos paslaugos. Vadovaujantis sveikatos priežiūrą reglamentuojančiais teisės aktais kiekvienam gyventojui užtikrinama teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ar gydytoją. Pagal nustatytus finansinius normatyvus paslaugų gavėjai aprūpinami medikamentais, slaugos priemonėmis, techninės pagalbos priemonėmis ir proteziniais, ortopediniais gaminiais. Paslaugų gavėjai hospitalizuojami, jei reikia, lydimi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas ir kt. Vykdomas paslaugų gavėjų sveikatos būklės stebėjimas, profilaktiniai sveikatos tikrinimai, sveikos gyvensenos, sveikatos saugojimo priemonių propagavimas.

Kineziterapijos ir masažo paslaugos:

Šėtos socialinio ir ugdymo centre yra atliekamos kineziterapijos ir masažo paslaugos. Kineziterapija – viena iš sveikatos palaikymo ir reabilitacijos priemonių – sveikatos ir fizinės būklės grąžinimas, palaikymas, negalios kompensavimas gydant judesiu ir fiziniais veiksniais, skiriamas siekiant sugražinti ar kompensuoti judėjimo funkciją, sumažinti komplikacijų galimybę, palaikyti bendrą fizinį pajėgumą.

Kineziterapeutas procedūros metu pagal kompetenciją taiko ir atlieka: gydymą padėtimi; gydomuosius pratimus; masažą; teipavimas.

Fizikinius veiksnius: elektros terapiją (raumenų stimuliacija elektra (EMS); transkutaninė nervų elektrostimuliacija (TENS); funkcinė elektrostimuliacija (FES)); šalčio terapiją ( šalčio paketai ); šilumos terapiją (parafino vonelės); šviesos terapiją magneto terapiją; kompresinę terapiją. Parenka ir pritaiko: judėjimo technines pagalbos priemones;

Masažas – tai įvairių mechaninių judesių, atliekamų rankomis kūno paviršiuje, visuma, siekiant grąžinti sveikatą. Atliekame šiuos masažus: gydomąjį, atpalaiduojantį, klasikinį.

Laisvos darbo vietos:

Bendrosios praktikos slaugytojas arba dietistas, pilnas etatas.
Reikalavimai: medicininis išsilavinimas, bendrosios praktikos slaugytojo arba dietisto kvalifikacija (turimas spaudas).

Socialinio darbuotojo (-os), galinčio organizuoti užimtumo paslaugas bei slaugytojo padėjėjo (-os) darbui su senyvo amžiaus asmenimis.
Būtinas socialinio darbo išsilavinimas bei slaugytojo padėjėjo išsilavinimas.

Dėl papildomos informacijos kreiptis tel. 8-614-64604 arba el. p. setos.soc-centras@kedainiai.lt