Mūsų darbuotojai

Administracija:
Direktorė – Eleonora Ramonienė;
Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui – Irma Miliauskienė;
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams – Regina Zgirskienė;
Vyriausioji buhalterė – Rasa Vanagienė;
Administratorius – Justina Motiejūnienė.

Socialinio darbo padalinys:
Socialinė darbuotoja – Vaida Žukauskienė;
Užimtumo specialistė – Rita Pupkuvienė
Socialinio darbuotojo padėjėjai.

Ugdymo padalinys:
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja – Gražina Dranseikienė;
Vyresnioji priešmokyklinio ugdymo pedagogė – Jolanta Šapranauskienė;
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja – Roma Orechovienė;
Auklėtojo padėjėjai;
Logopedė metodininkė – Romualda Klimavičienė;
Meninio ugdymo pedagogė metodininkė – Dalia Sirijatavičienė;
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Asmens sveikatos priežiūros padalinys:
Vyriausioji slaugytoja – Pranciška Račkevičienė;
Slaugytoja – Rima Šeškevičienė;
Dietistė – Rima Šeškevičienė;
Kineziterapeutė – masažuotoja – Žaneta Balsevičienė;
Slaugytojo padėjėjai.

Ūkio padalinys:
Katilinės darbuotojai;
Darbininkas;
Vairuotojas;
Valytojas;
Skalbėjas.

Maisto ruošimo padalinys:
Sandėlininkė – Violeta Taujanskienė;
Virėjai.