Mūsų darbuotojai

Administracija:
Direktorė – Eleonora Ramonienė;
Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui – Irma Miliauskienė;
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Neringa Širkienė;
Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams – Regina Zgirskienė;
Vyriausioji buhalterė – Rasa Vanagienė;
Administratorė, buhalterė apskaitininkė – Justina Motiejūnienė;

Duomenų įvesties operatorius.

Socialinio darbo padalinys:
Socialinė darbuotoja – Vaida Žukauskienė;
Užimtumo specialistė – Rita Pupkuvienė
Socialinio darbuotojo padėjėjai.

Ugdymo padalinys:
Ikimokyklinio ugdymo (vyresnioji) mokytoja – Gražina Dranseikienė;
Priešmokyklinio ugdymo (vyresnioji) mokytoja – Jolanta Šapranauskienė;
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  – Jurgita Maskoliūnaitė;

Logopedė (metodininkė) – Romualda Klimavičienė;
Meninio ugdymo mokytoja (vyresnioji) – Rasa Pakienienė;
Meninio ugdymo mokytoja – Daiva Makutienė;
Mokytojų padėjėjai;
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Asmens sveikatos priežiūros padalinys:
Vyriausioji slaugytoja – Pranciška Račkevičienė;
Slaugytoja – Rima Šeškevičienė;
Dietistė – Gabrielė Araminienė;
Kineziterapeutė, masažuotoja – Žaneta Balsevičienė;
Slaugytojo padėjėjai.

Ūkio padalinys:
Statinių priežiūros ir einamojo remonto darbininkas;
Vairuotojas;
Valytojai;
Siuvėjas.

Maisto ruošimo padalinys:
Sandėlininkė – Violeta Taujanskienė;
Virėjai.