Dokumentai

Planavimo dokumentai 2018 m.

SSUC suaugusiųjų ir senyvo amžiaus asmenų globos padalinio 2018 metų veiklos planas
SSUC ugdymo padalinio–vaikų darželio veiklos planas 2018 m.

Viešieji pirkimai

Šėtos socialinio ir ugdymo centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės
Šėtos socialinio ir ugdymo centro viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas
Šėtos socialinio ir ugdymo centro viešųjų pirkimų planavimo ir inicijavimo tvarkos aprašas
Šėtos socialinio ir ugdymo centro viešųjų pirkimų planavimo ir inicijavimo tvarkos aprašo 7 priedas
Šėtos socialinio ir ugdymo centro viešųjų pirkimų planavimo ir inicijavimo tvarkos aprašo 8 priedas
Šėtos socialinio ir ugdymo centro direktoriaus įsakymas dėl Šėtos socialinio ir ugdymo centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių tvirtinimo
Informacija apie Šėtos socialinio ir ugdymo centro 2016m. mažos vertės viešuosius pirkimus
Pirkimų planas 2017 m.
Pirkimų žurnalas 2017- I ketvirtis

Nuostatai

Šėtos socialinio ir ugdymo centro nuostatai

Valdymo schema

Šėtos socialinio ir ugdymo centro valdymo struktūrinė schema

Darbo tvarkos taisyklės

Šėtos socialinio ir ugdymo centro darbo tvarkos taisyklės

Ataskaitos 2018 m.

Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita 2017-2018 metai

III ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2018 m. rugsėjo 30 d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis.
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita
Finansavimo sumų pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis ataskaita

II ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2018 m. birželio 30 d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis.
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. birželio 30 d. ataskaita
Finansavimo sumų pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis ataskaita

I ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2018 m. kovo 31 d..
Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis.
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo 31 d. ataskaita
Finansavimo sumų pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis ataskaita

Ataskaitos 2017 m.

Pinigų srautų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d.ataskaita
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis
2017 m. AIŠKINAMASIS RAŠTAS (metinis)

 

Planavimo dokumentai 2017 m.

SSUC suaugusiųjų ir senyvo amžiaus asmenų globos padalinio 2017 metų veiklos planas
SSUC ugdymo padalinio–vaikų darželio veiklos planas 2017 m.

Archyvas 2013-2016 m.