Dokumentai

Planavimo dokumentai

Šėtos socialinio ir ugdymo centro senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su sunkia negalia 2019 metų veiklos planas

Šėtos socialinio ir ugdymo centro suaugusiųjų ir senyvo amžiaus asmenų globos padalinio 2018 metų veiklos planas
Šėtos socialinio ir ugdymo centro ugdymo padalinio–vaikų darželio veiklos planas 2018 m.

Šėtos socialinio ir ugdymo centro ugdymo padalinio-vaikų darželio veiklos planas 2019 m.

Viešieji pirkimai

Šėtos socialinio ir ugdymo centro viešųjų pirkimų planavimo ir inicijavimo tvarkos aprašas

Šėtos socialinio ir ugdymo centro 2019 m. numatomų pirkti  darbų, prekių ir paslaugų planas

Nuostatai

Šėtos socialinio ir ugdymo centro nuostatai

Valdymo schema

Šėtos socialinio ir ugdymo centro valdymo organizacinė struktūra

Darbo tvarkos taisyklės

Šėtos socialinio ir ugdymo centro darbo tvarkos taisyklės

Ataskaitos 2019 m.

Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita 2018-2019 m.

I ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2019 m. kovo 31 d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. kovo 31 d. ataskaita

II ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2019 m. birželio 30 d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. birželio 30 d. ataskaita

Ataskaitos 2018 m.

Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita 2017-2018 metai

2018 metai

Pinigų srautų ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis
Metinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2018 m.)

III ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2018 m. rugsėjo 30 d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis.
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita
Finansavimo sumų pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis ataskaita

II ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2018 m. birželio 30 d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis.
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. birželio 30 d. ataskaita
Finansavimo sumų pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis ataskaita

I ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2018 m. kovo 31 d..
Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis.
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo 31 d. ataskaita
Finansavimo sumų pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis ataskaita

 

Archyvas 2013-2017 m.