Dokumentai

Šėtos socialinio ir ugdymo centro privatumo politika

Vadovaujantis ES Reglamento Nr. 2016/679 – dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir tokių duomenų laisvo judėjimo (toliau vadinama Reglamentu) nuostatomis, Mes, Šėtos socialinis ir ugdymo centras – (toliau Centras), juridinio asmens kodas 191892987, adresas Ramygalos 34a, Šėta, Kėdainių rajonas, tel. Nr. 834735316, el. p. setos.soc-centras@kedainiai.lt rūpinamės savo klientų: gyventojų, gyventojų artimųjų, savo ugdytinių, ugdytinių tėvų (globėjų), savo darbuotojų duomenų privatumu, sąžiningai, atsakingai ir teisėtai tvarkydami ir prižiūrėdami mums patikėtus Jūsų duomenis (kaip duomenų valdytojas).

Labai svarbu, kad Jūs atidžiai perskaitytumėte Asmens duomenų tvarkymo Šėtos socialiniame ir ugdymo centre taisykles, nes kiekvieną kartą lankydami mūsų interneto svetainę ar socialinių tinklų paskyrą, sutinkate su sąlygomis aprašytomis šiose taisyklėse. Jei nesutinkate, prašome nesilankyti mūsų svetainėje ar socialinių tinklų paskyrose.

Asmens duomenų tvarkymo Šėtos socialiniame ir ugdymo centre taisyklės

Įstaigos darbą reglamentuojantys dokumentai (vidinės taisyklės, tvarkos):

Šėtos socialinio ir ugdymo centro apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Šėtos socialinio ir ugdymo centro darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos (sistemos) aprašas

Sistemos priedai 2020 (1 redakcija) Sistemos priedai 2020 (2 redakcija)

Planavimo dokumentai

Šėtos socialinio ir ugdymo centro senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su sunkia negalia 2019 metų veiklos planas

Šėtos socialinio ir ugdymo centro suaugusiųjų ir senyvo amžiaus asmenų globos padalinio 2018 metų veiklos planas
Šėtos socialinio ir ugdymo centro ugdymo padalinio-vaikų darželio veiklos planas 2019 m.

2020 m. socialinio ir ugdymo centro – darželio padalinio veiklos planas

Viešieji pirkimai

Šėtos socialinio ir ugdymo centro viešųjų pirkimų planavimo ir inicijavimo tvarkos aprašas

Šėtos socialinio ir ugdymo centro 2019 m. numatomų pirkti  darbų, prekių ir paslaugų planas

Nuostatai

Šėtos socialinio ir ugdymo centro nuostatai

Valdymo schema

Šėtos socialinio ir ugdymo centro valdymo organizacinė struktūra

Darbo tvarkos taisyklės

Šėtos socialinio ir ugdymo centro darbo tvarkos taisyklės

Ataskaitos 2019 m.

Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita 2018-2019 m.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. gruodžio 31 d. ataskaita

I ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2019 m. kovo 31 d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. kovo 31 d. ataskaita

II ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2019 m. birželio 30 d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. birželio 30 d. ataskaita

III ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2019 m. rugsėjo 30 d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

Ataskaitos 2018 m.

Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita 2017-2018 metai

2018 metai

Pinigų srautų ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis
Metinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2018 m.)

III ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2018 m. rugsėjo 30 d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis.
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita
Finansavimo sumų pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis ataskaita

II ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2018 m. birželio 30 d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis.
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. birželio 30 d. ataskaita
Finansavimo sumų pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis ataskaita

I ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2018 m. kovo 31 d..
Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis.
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo 31 d. ataskaita
Finansavimo sumų pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis ataskaita

 

Archyvas 2013-2017 m.