Dokumentai Archyvas

Grįžti į dokumentus

Viešieji pirkimai

Šėtos socialinio ir ugdymo centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės
Šėtos socialinio ir ugdymo centro viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas
Šėtos socialinio ir ugdymo centro viešųjų pirkimų planavimo ir inicijavimo tvarkos aprašas
Šėtos socialinio ir ugdymo centro viešųjų pirkimų planavimo ir inicijavimo tvarkos aprašo 7 priedas
Šėtos socialinio ir ugdymo centro viešųjų pirkimų planavimo ir inicijavimo tvarkos aprašo 8 priedas
Šėtos socialinio ir ugdymo centro direktoriaus įsakymas dėl Šėtos socialinio ir ugdymo centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių tvirtinimo
Informacija apie Šėtos socialinio ir ugdymo centro 2016m. mažos vertės viešuosius pirkimus
Pirkimų planas 2017 m.
Pirkimų žurnalas 2017- I ketvirtis

Šėtos socialinio ir ugdymo centro 2019 m. numatomų pirkti  darbų, prekių ir paslaugų planas

Nuostatai

Šėtos socialinio ir ugdymo centro nuostatai

Valdymo schema

Šėtos socialinio ir ugdymo centro valdymo struktūrinė schema

Vidaus darbo tvarkos taisyklės

Biudžetinės įstaigos Šėtos socialinio ir ugdymo centro vidaus darbo tvarkos taisyklės
Šėtos socialinio ir ugdymo centro darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos (sistemos) aprašas nuo 2021-01-01 iki 2021-08-31
Sistemos priedai 2021, sistemos priedų pakeitimai 2021-07-01
Šėtos socialinio ir ugdymo centro darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos (sistemos) aprašas 2021-09-01
Šėtos socialinio ir ugdymo centro darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos (sistemos) aprašas nuo 2022-01-01
Sistemos priedai 2021-09-01; sistemos priedai nuo 2022-01-01

Planavimo dokumentai

Socialinės apsaugos plėtojimo programos (03) strateginis planas 2016 m.
Švietimo ir ugdymo programos (01) strateginis planas 2016 m.

SSUC suaugusiųjų ir senyvo amžiaus asmenų globos padalinio 2017 metų veiklos planas
SSUC ugdymo padalinio–vaikų darželio veiklos planas 2017 m.

Šėtos socialinio ir ugdymo centro suaugusiųjų ir senyvo amžiaus asmenų globos padalinio 2018 metų veiklos planas

Šėtos socialinio ir ugdymo centro senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su sunkia negalia 2019 metų veiklos planas
Šėtos socialinio ir ugdymo centro ugdymo padalinio-vaikų darželio veiklos planas 2019 m.

Šėtos socialinio ir ugdymo centro globos padalinio 2020 metų veiklos planas
2020 m. Šėtos socialinio ir ugdymo centro – darželio padalinio veiklos planas

Darbo užmokesčio ataskaitos

Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita 2013 metai
Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita 2014 metai
Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita 2015 metai
Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita 2016 metai
Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita 2017 metai
Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita 2018 metai
Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita 2019 metai
Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita 2020 metai

2019 metai

Pinigų srautų ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis
Metinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2019 m.)

III ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2019 m. rugsėjo 30 d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

II ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2019 m. birželio 30 d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. birželio 30 d. ataskaita

I ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2019 m. kovo 31 d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. kovo 31 d. ataskaita

2018 metai

Pinigų srautų ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis
Metinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2018 m.)

III ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2018 m. rugsėjo 30 d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis.
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita
Finansavimo sumų pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis ataskaita

II ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2018 m. birželio 30 d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis.
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. birželio 30 d. ataskaita
Finansavimo sumų pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis ataskaita

I ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2018 m. kovo 31 d..
Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis.
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo 31 d. ataskaita
Finansavimo sumų pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis ataskaita

Ataskaitos 2017 m.

I ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2017 m. kovo 31 d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. kovo 31 d. ataskaita
20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

II ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2017 m. birželio 30 d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ataskaita
20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

III ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2017 m. rugsėjo 30 d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita
20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

Pinigų srautų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d.ataskaita
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis
2017 m. AIŠKINAMASIS RAŠTAS (metinis)

Ataskaitos 2016 m.

I ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2016 m. kovo 31 d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. kovo 31 d. ataskaita
20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

II ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2016 m. birželio 30 d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. birželio 30 d. ataskaita
20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

III ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2016 m. rugsėjo 30 d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita
20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita
2016 m. Metinis aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis
Pinigų srautų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

2016 m. vadovo veiklos ataskaita.

Ataskaitos 2015 m.

I ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2015 m. kovo 31 d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. kovo 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. kovo 31 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. kovo 31 d. ataskaita
20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

II ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2015 m. birželio 30 d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. birželio 30 d. ataskaita
20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

III Ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2015 m. rugsėjo 30 d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita
20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaita
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2015 (METINIS)
Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis
Pinigų srautų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis

2015 m. Vadovo veiklos ataskaita.

Ataskaitos 2014 m.

I ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2014 m. kovo 31 d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. kovo 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. kovo 31 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. kovo 31 d. ataskaita
20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

II ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2014 m. birželio 30 d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. birželio 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. birželio 30 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. birželio 30 d. ataskaita
20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

III Ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2014 m. rugsėjo 30 d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. rugsėjo 30 d. ataskaita
20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014 (metinis)
Finansinės būklės ataskaita 1 pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita 2 pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis
Pinigų srautų ataskaita 1 pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis
Pinigų srautų ataskaita 2 pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. gruodžio 31 d. ataskaita

2014 m. vadovo veiklos ataskaita.

Ataskaitos 2013 m.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013 (metinis)
Finansinės būklės ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis
Pinigų srautų ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2013 m. gruodžio 31 d. ataskaita

2013 m. vadovo veiklos ataskaita.

 

 

Grįžti į dokumentus