Dokumentai Archyvas

Grįžti į dokumentus

Viešieji pirkimai

Šėtos socialinio ir ugdymo centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės
Šėtos socialinio ir ugdymo centro viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas
Šėtos socialinio ir ugdymo centro viešųjų pirkimų planavimo ir inicijavimo tvarkos aprašas
Šėtos socialinio ir ugdymo centro viešųjų pirkimų planavimo ir inicijavimo tvarkos aprašo 7 priedas
Šėtos socialinio ir ugdymo centro viešųjų pirkimų planavimo ir inicijavimo tvarkos aprašo 8 priedas
Šėtos socialinio ir ugdymo centro direktoriaus įsakymas dėl Šėtos socialinio ir ugdymo centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių tvirtinimo
Informacija apie Šėtos socialinio ir ugdymo centro 2016m. mažos vertės viešuosius pirkimus

Nuostatai

Šėtos socialinio ir ugdymo centro nuostatai

Valdymo schema

Šėtos socialinio ir ugdymo centro valdymo struktūrinė schema

Vidaus darbo tvarkos taisyklės

Biudžetinės įstaigos Šėtos socialinio ir ugdymo centro vidaus darbo tvarkos taisyklės

Strateginiai planai
Socialinės apsaugos plėtojimo programos (03) strateginis planas 2016 m.
Švietimo ir ugdymo programos (01) strateginis planas 2016 m.

Darbo užmokesčio ataskaitos

Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita 2013 metai
Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita 2014 metai
Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita 2015 metai
Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita 2016 metai
Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita 2017 metai

Ataskaitos 2017 m.

I ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2017-I
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. kovo 31 d. ataskaita
20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

II ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2017-II
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ataskaita
20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

III ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2017-III
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita
20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

 

Pinigų srautų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d.ataskaita
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis
2017 m. AIŠKINAMASIS RAŠTAS (metinis)

 

Planavimo dokumentai 2017 m.

SSUC suaugusiųjų ir senyvo amžiaus asmenų globos padalinio 2017 metų veiklos planas
SSUC ugdymo padalinio–vaikų darželio veiklos planas 2017 m.

Ataskaitos 2016 m.

I ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2016-I
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. kovo 31 d. ataskaita
20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

II ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2016-II
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. birželio 30 d. ataskaita
20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

III ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2016-III
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita
20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

Ataskaitos 2015 m.

I ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2015-I
Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. kovo 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. kovo 31 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. kovo 31 d. ataskaita
20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

II ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2015-II
Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. birželio 30 d. ataskaita
20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

III Ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2015-III
Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita
20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

Ataskaitos 2014 m.

III Ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2014-III
Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. rugsėjo 30 d. ataskaita
20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

II ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2014-II
Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. birželio 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. birželio 30 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. birželio 30 d. ataskaita
20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

I ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2014-I
Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. kovo 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. kovo 31 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. kovo 31 d. ataskaita
20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

 Ataskaitos 2013 m.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013 (metinis)
Finansinės būklės ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis
Pinigų srautų ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2013 m. gruodžio 31 d. ataskaita
2013 m. vadovo veiklos ataskaita.

Ataskaitos 2014 m.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014 (metinis)
Finansinės būklės ataskaita 1 pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita 2 pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis
Pinigų srautų ataskaita 1 pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis
Pinigų srautų ataskaita 2 pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. gruodžio 31 d. ataskaita
2014 m. vadovo veiklos ataskaita.

Ataskaitos 2015 m.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaita
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2015 (METINIS)
Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis
Pinigų srautų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis
2015 m. Vadovo veiklos ataskaita.

Ataskaitos 2016 m.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2016 (METINIS)
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis
Pinigų srautų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis
2016 m. vadovo veiklos ataskaita.

Grįžti į dokumentus