Apie mus

Šėtos socialinis ir ugdymo centras tai – unikali įstaiga, nes savo struktūroje integruoja  socialinės globos paslaugas teikiančią įstaigą ir vaikų darželį.

Šiuose namuose globojami ir slaugomi senyvo amžiaus ir įvairią negalią turintys asmenys. Globotiniai gyvena kambariuose po du, tris arba keturis, priklausomai nuo gyventojo poreikių ir sveikatos būklės. Vyr. slaugytoja, socialinio darbuotojo padėjėjos rūpinasi gyventojų sveikata, slaugo. Socialinis darbuotojas tenkina globotinių asmeninius, buitinius ir kultūrinius poreikius. Gyventojai laisvalaikį leidžia skaitydami, megzdami, žiūrėdami televizorių, dirbdami darže, puoselėdami globos namų aplinką. Centre švenčiamos visos didžiosios kalendorinės, religinės šventės: Šv. Kūčios, Šv. Kalėdos, Užgavėnės, Velykos, vykdomi integraciniai projektai su kitais globos namais, palaikomi ryšiai su Šėtos gimnazija ir kt. Nuolat atnaujinama biblioteka, prenumeruojama daug spaudos leidinių, organizuojami susitikimai, ekskursijos, koncertai.

Labai džiaugiamės padidėjusiu ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičiumi. Šiuo metu vaikų darželį lanko 50 vaikų. Augdami namuose, vaikai praranda galimybę būti ugdomi, susitikti su bendraamžiais, vėliau šiems vaikams sudėtingiau pradėti lankyti mokyklą, jie neturi reikiamų bendravimo įgūdžių, todėl mokykloje sunkiau adaptuotis. Puikiai suremontuotose patalpose vaikai gali žaisti, dainuoti, šokti, sportuoti. Su jais dirba patyrę pedagogai, logopedas, muzikos pedagogas.

Mūsų pagrindinis tikslas – išplėsti socialinių paslaugų tinklą, teikti kompleksinę, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujančią pagalbą pagyvenusiems ir neįgaliems žmonėms, gerinti ugdymo kokybę ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, skatinti  socialinių paslaugų, sveikatos apsaugos, švietimo sistemų sąveiką.
Įgyvendinant mūsų svajones bei tikslus labai padėjo socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programos projektų atrankos konkursai, kuriuos organizavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Buvo laimėti du projektai, gauta apie 200 tūkst. Lt. Labai esame dėkingi Kėdainių rajono savivaldybei, kuri Šėtos socialinio ir ugdymo centro inventoriaus atnaujinimui bei pagrindinėms priemonėms įsigyti jau skyrė 323,00 tūkst. Lt. Taip pat rajono savivaldybė prisidėjo prie remonto darbų organizavimo, tam skirdama virš 100 tūkst. Lt.

Nebūkime vieniši ir neliūdėkime, kai ateina gyvenimo ruduo. Vyresni žmonės irgi atranda gyvenimo prasmę, spinduliuoja vidiniu grožiu. Kad būtume laimingi senatvėje, pirmiausia, linkėkime kitiems to, ko geidžiame patys sau, nes kiekvienas žmogus gali padaryti daug daugiau gero, negu mano sugebąs.

Direktorė Eleonora Ramonienė